Db
Bostäder
  Felanmälan 
  Kontakta oss 
  Bostadsansökan 
  Om Företaget 
  Hus 
  Boendefrågor 
  Hyresledigt 
 Boendefrågor
Inflyttning
Tillsammans med Ditt kontrakt har Du fått information om nyckelutlämning och eventuell besiktning. Vad som är viktigt att tänka på vid inflyttning är att beställa el-abonnemang, ändra Din hemförsäkring och göra adressändring. Tag även reda på vilka ordningsregler som gäller i fastigheten vad gäller tvättstuga, sophantering och liknande. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se)

Felanmälan
Felanmälan göres via vår felanmälansblankett på vår hemsida. I övrigt har vår tekniska avdelning telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 10.00 på telefonnummer 036 - 14 10 82.

Vid akuta fel under övrig tid, exempelvis vattenläckage, kontakta oss under kontorstid på telefon
036 - 14 10 82. Vid akuta fel utanför kontorstid kontakta oss på något av de jourtelefonnummer som finns angivna på informationstavlan i Din fastighet.

Uppkommer skada som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan.

Skötsel av lägenheten
Som hyresgäst skall man under hyrestiden väl vårda lägenheten. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.

Tvättstugan
För en väl fungerande tvättstuga krävs att tvättiderna respekteras. Efter varje genomfört tvättpass skall tvättstugan tömmas. Dessutom är det varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma eventuella filter. Lämna alltid tvättstugan såsom Du själv vill att den skall se ut när du kommer dit.

Uppsägning
Uppsägning skall, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen.

Avflyttning
Efter det att Du gjort Din uppsägning kommer Du att få en bekräftelse på densamma, där det framgår vart Du skall lämna Dina nycklar samt vad som gäller för besiktning av lägenheten. Vid avflyttning skall lägenheten städas noggrant - är Du osäker är Du välkommen att kontakta oss för vidare instruktioner.

Upplåsning
Vid upplåsning av lägenhet så utgår det en kostnadTillval
Med Tillval får du mer fritid. Du kanske vill montera in diskmaskin
i lägenheten? Olika lägenheter har olika förutsättningar för detta.
Vi hjälper dig att bedöma vad som är möjligt.

I listan till höger hittar du vad vi erbjuder.
Att höja standarden innebär något
höjd månadsavgift.
Alternativet är en faktura på hela beloppet.
En liten investering kan spara mycket tid.

Kyl
Frys
Mikrovågsugn
Diskmaskin
Säkerhetslås
Golvmaterial
Mot direkt faktura
Väggmaterial
Mot direkt faktura

Tjänster
Alla är inte lika händiga och alla äger inte en borrmaskin
som kan äta sig in i en betongvägg. Problemen tornar upp sig
när du flyttar in. Gardinstången skall monteras och hyllor skall sättas upp.
Jämn födelsedag på gång och fönstren behöver tvättas.

Det finns tillfällen när tiden bara inte räcker till.
Ring oss så hjälper vi eller våra samarbetspartners dig.
Pris för monteringshjälp: 220 :-/timme + moms = 275 :-/timme.
Minsta debitering = 0,5 timme.
Fönstertvätt
Flyttstädning
Monteringshjälp
Blomvattning
enligt dina skriftliga
instruktioner